Zásady označování hospodářských zvířat - ovce, kozy


Označování zvířat
Identifikace a evidence zvířat je nařízena 'chovatelům zákonem o veterinární péči č.166 z roku 1999 a dále pak zákonem č. 154/2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat.
Označování zvířat je povinnosti chovatelů. Ušní známky, včetně potisku jednotnou číselnou radou, zabezpečují chovatelské svazy prostřednictvím ČMSCH,a.s. Jejich cena je částečně hrazena z dotačních prostředků MZe ČR. Údaje o jednotlivých zvířatech jsou zpracovávány ústřední evidenci, jejímž vedením je MZe ČR pověřena Českomoravská společnost chovatelů,a.s.

I. Identifikace zvířat
1. Obecné ustanovení
a) Každé zvíře je označeno dvěma identickými plastovými ušními známkami odděleně v každém uchu, které jsou uzpůsobeny k zavěšení do ušního boltce zvířete.
b) Plastové známky musí splňovat tyto podmínky:
- jsou zhotoveny z pružného plastového materiálu
- jsou neměnitelné a čitelné po dobu života zvířete
- nelze je znovu použít
- nesmi škodit zvířeti
- známka je označena neodstranitelným popisem
2. Znaky uvedené na známkách - vnitřní strana známky:
a) Logo organizace zabezpečující evidenci zvířat
b) Dvoupísmenný kód označující státní útvar, kde bylo zvíře poprvé identifikováno -CZ
c) Třímístný číselný znak územní správní jednotky dle původu (místa narození) zvířete.
jehničky: číselný znak územní správní jednotky -př.Mělník 106
beránci: číselný znak povýšený o 20 -př.Mělník 126
kozičky: číselný znak povýšený o 60 - př. Mělník 166
kozlíci: číselný znak povýšený o 80 - př. Mělník 186
- vnější strana známky:
Číslo označuje evidenční číslo zvířete. Je tvořeno pětimístným pořadovým číslem od 00001 - 99999.
3. Barva plastových ušních známek
Používá se taková barva plastových ušních známek, kde je označení nejvíc čitelné.
jehničky - zelená kozičky - růžová (světle fialová)
beránci - červená (oranžová) kozlíci - světle modrá
4. Zavěšování ušních známek
Ušní známky se zavěšují do obou uší ke kořeni ušního boltce (mezi kožní rasy boltce) evidenčním číslem zvířete dopředu.
5. Společná ustanovení
a) Zvířata musí být označena prvotně ihned po narození, trvale ušními známkami 72 hodin po narození. Číslo územní správní jednotky (kodex) musí odpovídat místu narozeni zvířete.
b) Ve stáji se označují zvířata známkami tak, aby jejich pořadová čísla tvořila podle narození ucelenou číselnou řadu.
c) V případě ztráty ušní známky musí být zajištěna její náhrada plnohodnotným duplikátem se stejným identifikačním číslem. Čísla nesmí být doplňována ručním popisem.
d) Zvířata dovezená ze zahraničí se označí novými ušními známkami s čísly zapadajícími do jednotné číselné řady v ČR. Do jejich dokladů o původu se vyznačí číslo známky .
e) Zvířata přesunutá do jiné územní jednotky v rámci ČR se eviduji pod stejným číslem. Známky se ponechávají zvířatům při jakémkoliv přesunu. Číselný znak se uvádí ve všech dokladech o zvířeti.

II. Zajišťování ušních známek
1. Chovatelé si objednávají ušní známky prostřednictvím zástupců chovatelských svazů působících v příslušné územní správní jednotce.
2. Vedením ústřední evidence ovcí a koz je MZe ČR pověřena Českomoravská společnost chovatelů, a.s., která sleduje a doplňuje přehled o jednotné celorepublikové číselné radě.
3. Po udělení číselné rady zašlou pověření pracovnici jednotlivé požadavky (objednávky) ČMSCH,a.s. pracoviště Hradištko. Je to nezbytné pro kontrolu správnosti a doplňováni jednotné číselné rady v rámci ČR. Tato organizace předá objednávky výrobcům.
4. V případě ztráty nebo reklamace známek je třeba nárokovat ztrátu identického duplikátu. Známky nelze dopisovat ručním popisem.
5. Postup při nárokování ušních známek a) Objednávky na zhotovení ušních známek včetně duplikátů předají pověření pracovníci chovatelských svazů ČMSCH průběžně dle požadavků chovatelů. Po kontrole a zaevidováni číselné řady ČMSCH tyto předá výrobcům. Objednávka musí obsahovat:
- kodifikaci známek s uvedením rozsahu číselné řady
- barvy známek (jehničky , beránci, kozičky , kozlíci)
- termín a místo dodáni

Na základě smlouvy s Českomoravskou společností chovatelů bude zajišťovat Svaz distribuci ušních známek pro ovce. Střediska na rozdělování ušních známek jsou:
Ing. Milan Dvořák Skršín 56 ,
434 01 Most autopošta
tel 035/6300319 Střední, Severní a Západní Čechy
Ing. Anna Sýkorová Dobrovodská 53 ,
370 06 České Budějovice
tel 038/7410647 Jižní Čechy
Ing. Vladimír Bařina Lidická 78 ,
550 01 Broumov
tel 0603/444519 Východní Čechy (okres Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Semily a Turnov).
Petr Jihlavec Dvořiště 16 ,
539 44 Proseč u Skutče
tel 0454/325217 Východní Čechy (okres Havlíčkův Brod, Chrudim, Pardubice, Svitavy a Ústí nad Orlicí) a Jižní Morava (okres Jihlava, Třebíč a Žďár nad Sázavou).
Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR Palackého 1-3 ,
612 42 Brno
tel. 05/41243481 Jižní Morava (všechny okresy mimo Vysočiny)
Daniela Dziková Boční 232 ,
735 14 Orlová Lutyně
tel. 069/6513077, 6511749 Severní Morava.
Distribuci ušních známek pro kozy bude zajišťovat:
Český svaz chovatelů, Maškova 3, 182 53 Praha 8, tel 02/688 00 19.


Zpět na hlavní stránku