Založení odbytové organizace OVEKO a.s.

Předsednictvo Svazu na svém jednání 18.5.2000 schválilo založení odbytové organizace s většinovým majetkovým podílem Svazu. Po nezbytné přípravě, která znamenala i svolání členského shromáždění svazu na 16.6.2000 z důvodu rozšíření činnosti Svazu na zemědělskou výrobu a schválení vstupu Svazu do této organizace byla 20.6.2000 založena společnost OVEKO a.s., by měla především řešit odbyt produktů z chovu ovcí a koz. Zakladatelé společnosti jsou Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR 97% základního jmění, AZ holding a.s. Věstín 1%, Ing. Stanislav Brunclík 1%, ZVOZD Horácko Opatov 1%. Společnost začala pracovat na principech odbytové organizace daných Mze ČR a své obchody musí z 90% uskutečňovat pro své členy (akcionáře), drobné chovatele bude zastupovat Svaz a výkupy jehňat a dalších produktů se budou uskutečňovat jeho prostřednictvím. V současné době nabízí Svaz prodej svých akcií dalším chovatelům (do výše 51 % základního jmění). Prodej akcií je vázán na uzavření smlouvy o na kupní smlouvy na odbyt produktů mezi chovatelem a OVEKEM. Akcie mají hodnotu 5000 Kč, chovatelé, kteří nabídnou více než 100 jehňat nebo kůzlat mohou nakoupit dvě akcie, ostatní jednu. 28.7.2000 se konal první prodej akcií chovatelům, nyní je ve společnosti 27 akcionářů včetně zakladatelů s tím, že další zájemci mají možnost vstupu.
Z podnikatelského záměru obchodní společnosti OVEKO a.s.
Obchodní společnost OVEKO a.s. (dále jen společnost) je právnickou osobou, která byla založena jednorázově chovateli ovcí a koz v ČR sdruženými ve SCHOK v ČR, na základě zakladatelské smlouvy ze dne 20. 06. 2000 osvědčením o rozhodnutí zakladatele ve smyslu § 172 odst. 3 a § 171 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. učiněným ve formě notářského zápisu v Brně.
Účelem založení společnosti byla všestranná podpora efektivního rozvoje chovu ovcí a koz v chovech svých společníků a v chovech členů Svazu chovatelů ovcí a koz v ČR, v souladu s populačními rozvojovými programy a celospolečenskými ekonomickými podmínkami.

Obchodní jméno společnosti je OVEKO a.s., se sídlem :
Brno
areál Veterinární a farmaceutické university
Palackého 1-3
PSČ 612 412
IČO 26217678

Kancelář společnosti:
Praha
Stallichova 3
140 00 Praha 4
tel.02 / 69 29 696,
fax 02 / 69 29 695, 0602 / 37 62 62


Zpět na hlavní stránku