Členství ve Svazu chovatelů ovcí a koz v ČR, příspěvky 2002 a předplatné Zpravodaje Svazu

Členy Svazu chovatelů ovcí a koz v ČR se mohou stát všichni, kteří souhlasí s jeho zaměřením a činností, jsou chovatelé nebo příznivci chovu ovcí a koz. Členy mohou být fyzické i právnické osoby, naše i zahraniční. Pokud ještě nejste našimi členy a chtěli by jste se jimi stát, zaplaťte členský příspěvek, vyplňte přiloženou přihlášku a zašlete ji na naši adresu.
Členům zasíláme Zpravodaj, který vychází čtvrtletně a vedle odborných článků chovatelské a veterinární tématiky aktuálně informuje chovatele o odbytu, nákupních trzích, výstavách a dalších chovatelských akcích. Dále poskytujeme získat slevy na akcích pořádaných Svazem např. na školeních a konferencích, odborných zájezdech apod. Svaz Vám pomůže zprostředkovat odbyt Vašich produktů, zejména jatečných jehňat a kůzlat a nákup chovného materiálu prostřednictvím odbytových organizací OVEKO a.s. a družstva ROMNEY.
Výše ročního členského příspěvku je podle rozhodnutí předsednictva Svazu z 12.12.2000 300 Kč bez ohledu na postavení člena a množství chovaných zvířat. Příspěvky můžete zaplatit složenkou, kterou Vám zašleme na základě Vaší přihlášky nebo nám je poukažte na účet u Union banky 17151489/3400, jako variabilní symbol použijte IČO nebo RČ, případně variabilní symbol ze zaslané poukázky.

Přihláška


Zpět na hlavní stránku